Ohlásenie návštevy a privítanie na zelenom koberci

Návšteva sa ohlási stlačením bezdrôtového tlačidla, ktoré môže byť umiestnené na ľubovoľnom mieste pred vstupom do domu,bez nutnosti inštalácie drôtov. Stlačením tlačidla sa vyšle signál do prijímača domového zvončeka a v dome sa ozve zvuk.

Majiteľ objektu má prostredníctvom ďiaľkového ovládača LYCT-505 možnosť ovládať napríklad sťahovanie roliet alebo automatizovaný závlažovací systém. Spínací modul LCMR-1000 musí byť umiestnený v inštalačnej krabici do vonkajšieho prostredia. Systém vám zvýši komfort a ušetrí čas pri obsluhe ľubovolného zariadenia v okolí objektu.

Použité produkty

Zvonček

  • LMLT-711 tlačidlo k prenosnému domovému zvončeku
  • LMLR-710 prijímač prenosného domového zvončeka

Ovládanie žalúzií a zavlažovací systém

  • LYCT-505 ručný diaľkový ovládač
  • LCMR-1000 stenový spínací modul
  • EJLR-1000 žalúziový spínací modul